Skip to content

LEDELSE ER EN NØDVENDIGHED;
GOD LEDELSE ER IKKE EN SELVFØLGELIGHED

LEADERSHIP ROOM

LEADERSHIP ROOM ER LEDERUDVIKLING

Mindsettet hos jeres ledere bestemmer adfærden og resultaterne

Ved jeres ledere, hvordan de skal komme videre til næste niveau? Er de fanget i en faglighed, de har svært ved at komme ud af? Taler de om mennesker, ledelse og strategi eller er fokus alene på den daglige drift og nøgletallene? Kan de udvikle og arbejde sammen i effektive lederteams? Skaber de den ønskede trivsel og de nødvendige resultater på den lange bane? Har de det rette mindset?

Leadership Room er en metafor for et mentalt – og i nogle tilfælde et fysisk ledelsesrum – hvor lederne lærer at tale om og beskæftige sig med ledelse og lederskab i dagligdagen. I det fysiske Leadership Room forpligter lederne sig til at være i dialog om deres lederskab, udfordre og coache hinanden samt reflektere over deres egen adfærd.

Resultatet er stærkere ledere med et fokuseret mindset, hvilket kan ses både på teamets adfærd og resultaterne i virksomheden.

”Selv den dygtigste leder og den mest hensynsfulde kollega kan ikke være neutral.”

Den strategiske kontekst sætter rammen

Ledelse foregår altid i en særlig organisatorisk og strategisk kontekst. Når organisationen og konteksten ændrer sig, så forandrer kravene til ledernes stil, adfærd og kompetencer sig også. Dette skal lederudviklingen tage højde for. Vi faciliterer og coacher lederne, så de kan arbejde med og udfordre evt. strukturelle begrænsninger for god ledelse.

Lederudvikling er en langsigtet investering i virksomheden

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.

KOM I GANG

HAR I SPØRGSMÅL?
Ønsker du at vide mere, så ring på telefon 2040 2052 eller skriv til os.

Et lederudviklingsprogram der er designet til jeres behov

Vores lederudviklingsprogram tager udgangspunkt i den nyeste, relevante viden indenfor hjerneforskning, som lederne bruger som et af flere afsæt i deres udviklingsrejse. Fx er det nødvendigt at udvikle et growth mindset, og gode ledere kender ligeledes deres ”why” – deres formål og deres værdier, som derfor er en bunden opgave i lederudviklingsprogrammet.

Målbare og holdbare resultater

Leadership Room er et lederudviklingsprogram, som vi tilpasser jeres organisations særlige behov og kultur.  Afhængigt af jeres nuværende situation og strategiske målsætninger, så indgår disse grundmoduler typisk i jeres lederudviklingsprogram:

Dertil kan komme andet konkret virksomhedsrelateret indhold, som forstærker lederudviklingen.

Investeringen skal give værdi

Der er flere måder at vise dette på. Sammen med jer finder vi den måde, der giver bedst mening.

Det kan fx være at coache lederne efter træningen ift. deres videre karriereforløb, og/eller det kan være at undersøge effekten for forretningen i form af reducerede omkostninger, mersalg og/eller højere produktivitet osv.

KURSUSINDHOLD

Leadership Room Development Program

The Leadership Room er et intensivt, modulopbygget lederudviklingsprogram, der stiller store krav til den enkelte leders involvering og arbejdsindsats undervejs.

Hvert modul har fokus på specifikke kompetencer, der relaterer sig til den enkelte leders egen udvikling og til ledergruppen som helhed.

Ansvaret for læringen ligger hos den enkelte leder, og vores undervisning lægger op til en høj grad af aktiv involvering. Undervisningen indeholder konkret viden, facilitering af gruppeprocesser i par og grupper samt mange fysiske aktiviteter i form af energizers og konkrete øvelser.

Lederudvikling
Det lærer du på de 5 moduler

På dette modul lægger lederne hele fundamentet for den personlige udvikling, som de hver især i det pågældende lederteam, og det samlede team vil fokusere på og arbejde med. Formålet er bl.a. at påbegynde opbygningen af det nødvendige fundament af tillid og respekt. Gruppen er i norming fasen og har brug for at definere, hvorfor (mission) de er sammen, og hvad de vil med hinanden (tillid og at bringe ledergruppen i sync med egne og fælles mål (målfasen).

Emner som lederne arbejder med er at

 • klargøre egen vision, mission, identitet og værdier og overbevisninger i lederrollen.
 • identificere egne mål for læring og personlig udvikling for at blive en bedre leder.
 • forstå sammenhængen mellem deres følelsesmæssig intelligens og kommunikation.
 • identificere styrker og svagheder i kommunikation i relation til medarbejdernes, lederteamets og øvrige nøgleinteressenters behov.
 • værdibaseret ledelse.
 • anvende nyeste forskningsresultater i neuroscience i egen lederadfærd.
 • identificere deres ledelseslæringscase.

På dette modul arbejder lederne med deres kommunikation og deres relations- og sociale kompetencer. Formålet er at styrke deres selvindsigt og empati for at kunne etablere robuste og spilfri relationer med medarbejdere, kolleger og chefer. Det handler om at flytte barren for den måde, de indgår i de professionelle relationer med andre – care to dare & dare to care. 

Emner, som lederne lærer og træner er, at

 • definere præcise outcomes for egen kommunikation.
 • skabe og fastholde rapport for at kunne påvirke andre positivt.
 • kunne aflæse andre og anvende eget kropssprog effektivt
 • være i overensstemmelse mellem intention og adfærd
 • modtage og give feedback som en konstruktiv udviklingsmetode.
 • opbygge relationer der motiverer andre til at yde deres bedste.

Dette modul fokuserer på ledelse og udvikling af teams. Formålene er bl.a. at lære, hvordan lederne kan måle et teams fremdrift vha. et Team Performance Survey® og kunne arbejde systematisk med at forbedre performance og trivsel.

Emner som alle lederne arbejder med for at lære og træne

 • de basale elementer i gruppedynamik og gruppeprocesser
 • om dysfunktioner i teams og at styre divergente og konvergente processer
 • enkle interventionsmetoder og konfliktstile for at kunne udvikle større fleksibilitet
 • teamroller og deres indflydelse på opgaveløsningen
 • anvende Team Performance Profiler baseret på de syv faser i Drexler/Sibbet’s Team Performance Model™.

På dette modul er der fokus på at gøre lederne klar til at implementere de ting de har lært i organisationen for at kunne indfri de strategiske målsætninger og KPI’er. Formålet er at samle de ting, de har lært og trænet fra begyndelsen til et samlet hele med alle de værktøjer, de har fået med sig og forstå, hvordan de anvender disse i praksis.

Emner som alle lederne lærer og træner er bl.a.

 • centrale motivationsteorier, de 9 trin i facilitering®, teknikker i teamfacilitering og forskellige interventionsteknikker i forhold til ledelse og udvikling af medarbejdergrupper og projektteams.
 • coaching processen og spørgsmål i coaching samtalen.
 • arbejde med det grundlæggende sprog i grafisk facilitering.
 • anvende grafiske templates til at visualisere strategier og implementering.
 • kende forskellene mellem at være indholdsformidler og budskabsformidler.

På det sidste modul præsenterer lederne, hvordan de har arbejdet med deres egen

 • ledelseslæringscase
 • deres personlige læringsmål
 • og resultaterne af deres indsatser.

Formålet er at sikre en langt højere implementeringsgrad hos den enkelte leder, samt at lederne indbyrdes promoverer og inspirerer hinanden med konkrete eksempler på eksekvering og implementering af mål og handlingsplaner.

Implementeringsværktøjskassen

For at overføre den læring og færdigheder, som deltagerne opnår i løbet af udviklingsprogrammet arbejdes der med følgende metoder og aktiviteter:

Vi skræddersyr jeres udviklingsforløb

Kontakt os og hør mere om, hvordan I opnår det optimale udbytte.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.