Skip to content

LEDERCOACHING

PERSONLIG UDVIKLING

Bliv en bedre leder med ledercoaching

Vi ved, at det at udvikle sig som leder er en meget personlig rejse, der kan være ganske krævende. Det kan være en frivillig rejse, men oftere er udviklingen igangsat af nødvendigheden for konkrete forandringer. Alle ledere og deres organisationer befinder sig under et betydeligt pres for at levere både bedre resultater og gladere medarbejdere samtidig med, at de befinder sig midt i en strøm af konstante forandringer.

Under de forhold kan den rigtige coach og den rigtige coaching være et af de midler, som bringer dig igennem, når udfordringerne er størst. Uanset udgangspunktet og behov kan inddragelsen af en erfaren ledercoach være en af de bedste metoder til at få fremdrift i udviklingen og skabe konkrete resultater.

Coaching er en veletableret, målrettet og kraftfuld udviklingsmetode til en accelereret udviklingsproces. Med baggrund i vores mangeårige erfaringer og træning er vi særdeles kompetente i at udfordre dine faste paradigmer, give kvalificeret feedback og hjælpe dig med at opbygge nye paradigmer, nye handlemuligheder og således opnå bedre udøvelse af din ledelse i praksis.

Vores ledercoaching varetages af konsulenter med mange års ledelsesmæssige erfaringer og forretningsindsigt. Coachingen sker ved fortrolige samtaler mellem dig og coach, og hvert coaching-forløb er unikt. Vi mødes hos dig eller i vores egne lokaler, som det passer bedst.

“Coaching is unlocking a person’s potential to maximize their own performance. It’s helping them to learn rather than teaching them.”

Tim Gallwey
"Vi valgte at tage Vagn Strandgaard og Acumen ind som samarbejdspartner i forbindelse med vores lederudviklingsproces, som blev påbegyndt i 2017. Formålet var og overordnet at sikre, at vores ledere er klædt rigtigt på til at kunne varetage deres roller i takt med, at vores organisation vækster og udvikler sig.  
Acumen har adskillige års erfaringer fra mange andre virksomheder, som vi kan trække på, og deres tilgang og måde at være på passer til vores kultur. Og så kan vi registrere, at vores ledere udvikler sig, både individuelt og som lederteam. De flytter sig fra at være dybt involveret i driften til nu at tænke og arbejde strategisk og uddelegere driftsopgaverne til deres medarbejdere. Samtidig er kommunikationen og samarbejdet i lederteamet blevet meget mere åbent, ærligt og robust. Vi ser frem til de næste moduler og coachingsamtaler."
Erik Lohman
Adm. Direktør, Indura A/S
4 afgørende drivers
Fire drivers for, at ledercoachingen giver værdi for både leder og forretning:

Et ledercoaching-forløb tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dine behov. For at opnå det bedste udbytte anbefaler vi mindst fem individuelle sessioner, og hver session er af ca. halvanden times varighed.

“The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.”

Henry Kissinger

Ledercoaching skaber bedre ledere

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.