Skip to content
Fra potentiale
til performance

LEDERUDVIKLING · FACILITERING · TALENTUDVIKLING · COACHING

Vi hjælper ledere og virksomheder med at skabe målrettet, målbar udvikling og vækst

Acumen er eksperter i lederudvikling, organisationsudvikling, facilitering og mediation

Vi kan hjælpe 

 • Lederteamet, der skal udvikles for at indfri ambitionerne for resultater.
 • Organisationen, der skal gennem en påkrævet og kritisk kulturændring.
 • Nødstedte projektteams, der ikke kan levere på grund af vedvarende og uløste konflikter.
 • Nye, uerfarne ledere, der skal udvikle deres eget fundament og ledelsesstil.
 • At udvikle og designe talentudviklingsprogrammer for at fastholde attraktive medarbejdere.

"Med skræddersyede udviklingsforløb får I den ønskede indlevelse og den nødvendige udfordring og sparring, der bringer potentialerne frem."

leadership-room

LEDELSESUDVIKLING

Bedre ledere skaber succes for medarbejderne og for organisationen.

udviklingsprogrammer

ORGANISATIONSUDVIKLING

Udvikling i organisationer kræver udvikling i mennesker.

future-performance

FACILITERING

Styrk jeres interne ressourcer og opnå mere produktive møder.

MEDIATION

Tag konflikterne i opløbet – det sparer ressourcer og giver gladere medarbejdere.

Uddan dig som professionel facilitator

Facilitatoruddannelsen henvender sig til ledere, interne og eksterne konsulenter, lærere og specialister, leancoaches, projektledere, teamledere og andre nøglemedarbejdere, der har brug for at lære nogle af de bedste metoder til at:

 • Gøre kedelige afdelingsmøderne til en fest og kunne styre facilitering i større samlinger.
 • Skabe involvering og sikre commitment til at træffe de nødvendige beslutninger.
 • Gennemføre kreative og effektive møder, workshops og temadage, der skaber involvering, engagement og udbytterige resultater.
 • Styrke kompetencerne i at inspirere andre gennem visuelle indlæg og præsentationer.
 • Flytte sig fra undervisning af viden til facilitering af læringsprocesser.
 • Udvikle grupper til at blive High Performance Teams.
 • Føre mennesker effektivt gennem nye forretnings- og forandringer processer.
 • Bidrage til en effektiv implementering af strategier og handlingsplaner ud i en organisation.

Læs mere om facilitatoruddannelsen eller download vores brochure.

Nå jeres fulde potentiale

DERFOR ER ACUMEN DEN RETTE PARTNER FOR DIG

Al udvikling af lederne, medarbejderne og forretningen har basalt til formål at øge forskellige fokusområder i virksomheden som ledernes kompetencer, trivslen, arbejdsmiljøet, det tværorganisatoriske samarbejde, processerne, effektiviteten, produktiviteten, innovationshastigheden og indtjeningsgraden.

Det kan vi hjælpe jer med.

”Uden læring ingen udvikling.”