Skip to content

Vi hjælper virksomheder med at skabe målrettet, målbar udvikling og vækst

Acumen er eksperter i lederudvikling, organisationsudvikling og facilitering

Vi kan hjælpe jer med

 • Lederteamet der skal udvikles for at indfri ambitionerne for vækst.
 • Organisationen der skal gennem en hårdt påkrævet og kritisk kulturændring for at overleve digitaliseringen af jeres forretning.
 • Et højprofileret projektteam, der lider nød under vedvarende og uløste konflikter.
 • Mange nye og uerfarne ledere, der mangler en fælles referenceramme og ledelseskodeks at lede ud fra.
 • Hvordan I tiltrækker og fastholder attraktive medarbejdere.

"Med skræddersyede udviklingsforløb og uddannelser får din virksomhed den ønskede indlevelse og den nødvendige udfordring og sparring, der bringer potentialerne frem."

leadership-room

LEDELSESUDVIKLING

Bedre ledere skaber succes for medarbejderne og for organisationen.

udviklingsprogrammer

ORGANISATIONSUDVIKLING

Udvikling i organisationer kræver udvikling i mennesker.

future-performance

FACILITERING

Styrk jeres interne ressourcer og opnå mere produktive møder.

MEDIATION

Tag konflikterne i opløbet – det sparer ressourcer og giver gladere medarbejdere.

Uddan dig som professionel facilitator

Facilitatoruddannelsen henvender sig til ledere, interne og eksterne konsulenter, lærere og specialister, leancoaches, projektledere, teamledere og andre nøglemedarbejdere, der har brug for at lære nogle af de bedste metoder til at:

 • Gøre kedelige afdelingsmøderne til en fest og kunne styre facilitering i større samlinger.
 • Skabe involvering og sikre commitment til at træffe de nødvendige beslutninger.
 • Gennemføre kreative og effektive møder, workshops og temadage, der skaber involvering, engagement og udbytterige resultater.
 • Styrke kompetencerne i at inspirere andre gennem visuelle indlæg og præsentationer.
 • Flytte sig fra undervisning af viden til facilitering af læringsprocesser.
 • Udvikle grupper til at blive High Performance Teams.
 • Føre mennesker effektivt gennem nye forretnings- og forandringer processer.
 • Bidrage til en effektiv implementering af strategier og handlingsplaner ud i en organisation.

Læs mere om facilitatoruddannelsen eller download vores brochure.

Nå jeres fulde potentiale

DERFOR ER ACUMEN DEN RETTE PARTNER FOR DIG

Al udvikling af lederne, medarbejderne og forretningen har basalt til formål at øge forskellige fokusområder i virksomheden som ledernes kompetencer, trivslen, arbejdsmiljøet, det tværorganisatoriske samarbejde, processerne, effektiviteten, produktiviteten, innovationshastigheden og indtjeningsgraden.

Det kan vi hjælpe jer med.

”Uden læring ingen udvikling.”