Skip to content

FORRETNINGS-BETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER

Faktura for kurser – og konsulentydelser

Afregning foretages løbende og umiddelbart efter afholdelse af det/de pågældende kurser eller konsulentydelser med 8 dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde. I forbindelse med åbne kurser er betalt gebyr en forudsætning for deltagelse.

Åbne kurser

For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til.

Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning.

Rejseomkostninger

Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra Acumens kontor i København. 

Taksten er kr. 5,40 per km.

Kundens flytning eller aflysning

Hvis flytning af en aftale sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelsestidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Hvis aflysning af en aftale sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelsestidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Ved aflysning betales fuldt honorar for forberedelse. Opsigelsen skal være skriftlig.

Etik, fortrolighed og adfærd

Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser

Sparekassen Vesthimmerland konto 9070 0001505483.