Skip to content

BOOK EN PROFESSIONEL FACILITATOR

Future-Performance

FÅ FACILITERET PROCESSEN

I har en vigtig workshop eller proces foran jer. Det kan være en strategiproces, en innovationsproces eller en workshop med deltagelse af parter med modstridende interesser, der sammen skal finde og arbejde hen imod fælles mål. I de situationer har I brug for en professionel og fagligt stærk facilitator eller proceskonsulent.

Hvordan arbejder vi?

Vi indleder altid med et personligt møde, hvor vi bl.a. afdækker udgangspunktet, udfordringerne og ikke mindst målene for den proces, der skal faciliteres. Derefter fremsender vi et oplæg med procesbeskrivelse og budget mm. Dette skal evt. justeres. Og ellers sørger I og vi i fællesskab om at få styr på alle de praktiske ting, inden selve mødet eller workshoppen afholdes. Afslutningsvis afleverer vi en grundig dokumentation evt. kombineret med et evalueringsmøde.

“De sidste par år har Lotte Møller Sørensen fra Acumen faciliteret vores Sales Strategy seminars og Ledelsesstrategiseminar med stor succes. Hver gang har vi fået meget mere med end blot en Gameplan. Vi er også blevet klogere på os selv, vores interne samarbejde og kommunikation og dermed på nogle af de områder, vi har kunnet arbejde videre med for at forbedre vores organisation. Vi har både fået skabt konkrete resultater og fælles commitment.”

Joan Møller Rusbjerg, CSR & Marketing Manager, Eltwin Motron A/S

Book en stærk facilitator

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.

DERFOR GIVER DET RESULTATER

Værdiskabelsen ved at have en facilitator

  • En professionel facilitator har lært at designe, orkestrere og dirigere den proces, som fører en given gruppe – lille som stor – frem til de på forhånd aftalte mål og resultater. Det kan til tider være en særdeles krævende proces, men den er meget givende for alle parter. Return on Investment på godt faciliterede møder og workshops er høj sammenlignet med de bevidstløse møder, vi skitserede før.
  • Den kompetente facilitator sikrer, at deltagerne bruger deres tid, viden og energi rigtigt. De inddrages og respekteres undervejs (måske for første gang) og er derfor motiveret til at tage ansvar for de efterfølgende arbejdsopgaver.
  • Facilitatoren empower deltagerne. Deltagerne er selv ansvarlige for resultatet. Facilitatoren er ’kun’ ansvarlig for processen. Og det er gennem den veldesignede og styrede proces, at gruppen når målene på den mest optimale måde i den givne kontekst og med den givne personkreds.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

- Benjamin Franklin
Hvad er facilitering?

Facilitering er en faglig kompetence, der kræver en lang række færdigheder, værktøjer og metoder, der sikrer, at en given gruppe, et team, formår at arbejde sig gennem en proces frem mod fælles mål og resultater på mest optimale måde. Man kan facilitere små grupper og store grupper, korte møder såvel som flere dages seminar eller workshop.

Begrebet ‘facilitering’ stammer fra det latinske ’facilis’, som betyder ’let’. I det engelske sprog har ordet og begrebet eksisteret siden 1708, så nyt kan det jo ikke siges at være. Men i Danmark er det relativt nyt. Faktisk er det først inden for de seneste 20-25 år, at begrebet har vundet indpas. Således underviste vi for første gang i facilitering og coaching i 1996.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.