Skip to content

HIGH PERFORMANCE TEAMS

Skab stærke teams med høj trivsel og høj produktivitet

Formålet med al teamudvikling er at skabe stærke teams, der har høj trivsel, høj effektivitet og høj produktivitet. Det gælder alle typer teams – lige fra direktions- og lederteams til projekt- og driftteams.

Vi har arbejdet med teamudvikling i adskillige virksomheder i flere forskellige brancher og tilrettelægge individuelle forløb, der passer jeres specifikke behov og vilkår.

Vi træner teamet i at arbejde systematisk med trinene i ”High Performance Team Modellen® og med Belbins teamroller til at kortlægge teamets rollefordeling. De er væsentlige redskaber og metoder til løbende at måle teamets styrker, udviklingsområder og fremskridt og konkret se, hvad de kan gøre for at komme videre. 

Team-Performance-modellen

Derudover faciliterer vi teamets medlemmer i at lære at håndtere forandringer og konflikter, forstå og bruge deres forskelligheder og udvikle deres kommunikation – både indadtil og udadtil.

Teams har potentialet til at kunne præstere det ypperste, men resultaterne kommer ikke af ingenting. Det kræver en målrettet og vedvarende indsats på flere områder, og derfor bør flere faktorer adresseres: 

"The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team."

Få et high performance team der præsterer det bedste

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.