Skip to content

STRATEGIER FEJLER SJÆLDENT I BESTYRELSESLOKALET – MEN IKKE SÅ SJÆLDENT I ORGANISATIONEN

STRATEGI IMPLEMENTERING

“Strategy is more about saying ‘No’. You must identify what you will not do, in order to have time for what you must do.”

Den effektive strategiimplementering er et konkurrenceparameter

Hovedopgaven i enhver strategiimplementeringsproces er at få så mange som muligt til at se mening, til at ændre adfærd og sikre, at forandringen holder. Det er svært. Inertien kan være enorm, og det kræver en målrettet og vedholdende indsats fra alle ledere og andre nøglepersoner. 

Organisationen skal præsenteres for værdiskabelsen og udfordringerne – enten ved at opnå værdiskabelsen eller konsekvenserne, hvis den ikke realiseres.

Den proces har vi mange års erfaringer med fra adskillige store og mindre organisationsudviklingsprojekter. Vi ved så at sige, hvad der sker, Det skaber ro og sikkerhed for succes. Vi kan facilitere strategien og udarbejdelse af strategiplanen og målene, som implementeringsprocessen tager udgangspunkt i.

I samarbejde med direktion, HR og en udvalgt styregruppe fastlægger vi processen fra start til slut. Den forventelige modstand mod forandringer kan langt hen ad vejen imødegås gennem en veltilrettelagt procesplan.

Vi kan efterfølge facilitere alle workshops og kurser som eksterne konsulenter for alle ledere og medarbejdere, men ofte vil det være endnu mere værdiskabende at træne en dedikeret gruppe af interne trænere til at forankre den nye adfærd ud i hele organisationen. Se beskrivelse af Train the Trainer her.

"De 3 C’er i effektiv lederkommunikation:
Clarify your strategy, Communicate your strategy and Cascade your strategy."

"Vi indledte vores samarbejde med Acumen og Lotte Møller Sørensen i 2013. På det tidspunkt stod vi overfor en stor strategisk opgave med at samle seks forskellige partnere og virksomhedskulturer til én stærk virksomhed, der kunne konsolidere og udvikle sig i et nyt paradigme med både stigende vækst og øget konkurrence på landinspektørmarkedet. Dette samarbejde har foreløbigt varet i fem år, og Lotte har bl.a. udviklet og gennemført vores egne projektlederuddannelser, ligesom hun faciliteret flere af vores strategiseminarer og stået for flere andre interne processer. Hendes styrker er bl.a. forretningsforståelse, stor indlevelse i vores kultur, hendes evne til at coache og give direkte feedback og kunne levere konsulentydelser, der har bidraget til at føre vores ledere og vores organisation frem til det, den er i dag. "
Michael Thomsen
Adm. direktør, SKEL.DK

Effektiv strategiimplementering er et konkurrenceparameter

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.