Skip to content

ORGANISATIONS-UDVIKLING

Vores kernekompetencer

At udvikle jeres ledere og medarbejdere og dermed udvikle kulturen, der sikrer den bedst mulige implementering af den nye forretningsmodel, den nye strategi, forandringsledelse og de nye værdier i virksomheden, der skal sikre jeres succes.   

Et ord der dækker over så mange ting

Organisationsudvikling er ofte – ubevist og uvilkårligt – forbundet med store planlagte forandringsprocesser. Men organisationsudvikling foregår løbende på alle mulige områder i alle organisationer.

Organisationsudvikling er et meget enkelt ord for udviklingen af et utal af kompetencer, komplekse metoder og processer. Men ingen organisationsudviklingsprocesser – store som små – kan fungere, hvis de mennesker, der arbejder med dem, gør de rigtige ting.

Derfor handler organisationsudvikling også – og ofte mest – om ”menneske-udvikling”. Det kaldes også udvikling af organisationskulturen, for som en berømt management konsulent engang udtalte: ”Culture can eat strategy for breakfast.”

Culture-can-eat-strategy-for-breakfast

Forenklet sagt handler organisationsudvikling således om hele tiden at sikre: