Skip to content

TRAIN THE TRAINER

Skab ejerskab til de nye strategier

Et Train the Trainer program forankrer strategierne og værdierne i jeres organisation

Vi uddanner topprofessionelle undervisere og facilitatorer, der kan klare udfordringerne, og i samarbejde med kunden udvikler og designer vi de koncepter og budskaber, som de interne trænere skal formidle og facilitere.

At uddanne et internt trænerkorps involverer ildsjælene, processen fremkalder engagementet helt ud i de yderste led af organisationen, og det skaber ejerskab og forankring af forandringsprocesserne.

Fordelene er store, både for den enkelte træner og for organisationen:

Længden og det konkrete indhold afpasses kundens konkrete forhold og behov, således at vi kan sikre de bedste trænere og en succesrig implementering af koncepter, som kan spænde vidt. Kvalitet, dynamik og indlevelse hele vejen igennem er nøgleord, og vi har tredive års erfaringer med gennemførelse af Train the Trainer forløb i flere store organisationer og virksomheder, i og uden for Danmark.

Få trænet jeres nøglemedarbejdere

Kontakt os og hør mere om, et Train the Trainer forløb.