Skip to content

LEDERUDVIKLING

Skab øget trivsel og vækst gennem lederudvikling

Formålet med enhver form for lederudvikling er, at lederne bliver bedre til at forvalte deres roller og ansvar, uanset den strategiske kontekst, niveau og anciennitet, for at skabe endnu bedre resultater for medarbejderne og for organisationen som helhed.

Konteksten sætter rammen for lederudviklingen

Ledelse foregår altid i en særlig organisatorisk og strategisk kontekst. Når konteksten ændrer sig, forandres kravene til ledernes stil, adfærd og kompetencer sig også. Dette skal lederudviklingen tage højde for, og vi faciliterer og coacher lederne, så de kan indfri de nye krav og skabe succes for medarbejderne og for organisationen.

Lederudvikling
Alle forløb er kundetilpassede

Af samme grund tror vi ikke på en ’one-size-fits-all’ tilgang i forbindelse med lederudvikling. Dertil er kravene og konteksten for forskellig fra leder til leder, selv i den samme organisation, og vi tager altid konkret udgangspunkt i kundernes særlige situation og kultur og arbejder hen imod de specifikke værdier og strategiske målsætninger.

"Det kan være en stor investering at udvikle ledere, men vi ved også, at det er endnu dyrere at lade være. Der er megen dårlig ledelse, og det kan aflæses direkte på bundlinjen."

Læringen og refleksionerne skal kobles direkte til lederens daglige arbejde

Vores ambition er, at lederne skal kunne bruge det, de lærer. Den mest effektive måde at fremme den nødvendige udvikling er at integrere ledernes personlige udvikling og de øvrige komponenter i lederudviklingen direkte ind i virksomhedens egne forretningsprojekter.

Resultaterne kan måles

Investeringen i lederudviklingen skal give værdi. Det kan måles på flere måder som fx at:

"Ledelse er en nødvendighed; God ledelse er ikke en selvfølgelighed."