Skip to content

FACILITERING

3 hurtige forklaringer på facilitering

  1. Facilitering er en særlig faglig kompetence, der handler om at designe og lede processer i og for grupper i deres møder og workshops, små som store.
  2. Med facilitering guides og ledes grupper og deres deltagere hen til deres på forhånd fastlagte mål på den mest involverende, anerkendende og effektive måde. Det sker bl.a. gennem det procesdesign som facilitatoren på forhånd har planlagt og afstemt med kunden.  
  3. Facilitering indebærer desuden vigtige færdigheder i fx kommunikation og lytning og i at kunne håndtere konflikter og intervenere på passende måder for at sikre gruppens fremdrift samtidig med at deltagerne får talt åbent om de svære ting.   

5 ting som en uddannet og professionel facilitator gør

01

En facilitator har ansvaret for at designe og styre de relevante processer for de specifikke grupper og deres mål med mødet eller workshoppen.

02

En facilitator hjælper grupper med at nå mere på mindre tid. De fjerner behovet for flere møder, og de sikrer dynamik og fremdrift på de problemstillinger, der er til behandling.

03

En facilitator har udelukkende ansvaret for processen, ikke for indholdet og heller ikke for resultaterne.

04

En facilitator vælger i samarbejde med kunden de bedst egnede metoder og værktøjer for at skabe fremdriften og sikre den gode energi, det høje engagement og konstruktive samarbejdsmiljø – både fysisk og mentalt.

05

En facilitator har en neutral rolle og skal fokusere på form og mål frem for indhold. Facilitatoren hjælper alle deltagere med at blive involveret og hørt, lytte til hinanden og anerkende hinandens bidrag.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.