Skip to content

Hvad er facilitering, og hvad gør en facilitator?

3 hurtige forklaringer på facilitering

  1. Facilitering er en særlig faglig kompetence, der handler om at facilitere, designe og lede processer i og for grupper i deres møder og workshops, små som store.
  2. Med facilitering guides og ledes grupper og deres deltagere hen til deres på forhånd fastlagte mål på den mest involverende, anerkendende og effektive måde. Det sker bl.a. gennem det procesdesign som facilitatoren på forhånd har planlagt og afstemt med kunden.  
  3. Facilitering indebærer desuden vigtige færdigheder i fx kommunikation og lytning og i at kunne håndtere konflikter og intervenere på passende måder for at sikre gruppens fremdrift samtidig med at deltagerne får talt åbent om de svære ting.   

5 ting som en uddannet og professionel facilitator gør

01

En facilitator har ansvaret for at designe og facilitere de relevante processer for de specifikke grupper og deres mål med mødet eller workshoppen.

02

En facilitator hjælper grupper med at nå mere på mindre tid.  

Facilitatoren sikrer involvering, dynamik og fremdrift på de problem-stillinger, der er til behandling

03

En facilitator har udelukkende ansvaret for processen, ikke for det faglige indhold. 

04

En facilitator vælger i samarbejde med kunden de bedst egnede metoder og værktøjer for at skabe fremdrift og sikre den gode energi, det høje engagement og konstruktive samarbejdsmiljø – både fysisk og mentalt.

05

En facilitator har en neutral rolle og skal fokusere på form og mål frem for indhold. Facilitatoren hjælper alle deltagere med at blive involveret og hørt, lytte til hinanden og anerkende hinandens bidrag.