Skip to content

Person- og teamprofiler

Opnår selvindsigt med en person- eller teamprofil

Personprofiler er et udgangspunkt for coaching og sparring og dermed skabe større selvindsigt, afklaring og nye valg.

Vi tilbyder person- og teamprofiler som en del af vores kurser, konsulentløsninger og coachingforløb.  Personprofilerne giver den enkelte indsigt i deres styrker/svagheder, deres potentiale og kompetencer, adfærds- og rollemønstre og dermed i deres samspil og relationer til andre mennesker.

Vi er certificerede i anerkendte personprofiler og teamprofiler, som typisk anvendes i forbindelse med lederudvikling, ledercoaching og team- og medarbejderudvikling.

Alle profiler og tilbagemeldinger kan foregå både på dansk og engelsk.

PERSONPROFILER

Personprofiler er et udgangspunkt for dialog, selvindsigt, afklaring og nye valg i forhold til personlig udvikling og karrierevalg. De forskellige analyser og profiler har hver deres styrke, og valget afhænger af konkrete situation og formålene.

JTI – Jungiansk Typeindeks

JTI øger indsigten i, hvem du er, og hvordan du enten ligner eller er forskellig fra de mennesker, du er meget sammen med til daglig – om i din familie eller på jobbet.
Det bliver dermed også et grundlag for mere kvalificeret feedback, bedre kommunikation og samarbejde i enhver gruppe, der skal øge kvaliteten af deres indsats og resultater.

MBTI Trin II

MBTI II er det rigtige valg, når du vil dybere ned i forståelsen af din profil for at kunne træffe bedre valg og foretage de nødvendige ændringer for at opnå større tilfredshed, bedre balance, skifte job mv. MBTI II bidrager også til at øge respekten for forskellighederne fx i en ledergruppe og dermed til at forbedre samarbejdet og de fælles leverancer.

DiSC profilen

En Everything DiSC-profil er hurtig at forstå og let at anvende i hverdagen, og du får vist en vej til, hvordan du kan udvikle og forbedre dine relationer med andre profiler.

DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der – uden at sætte folk i bås og kasser – giver både ledere og medarbejdere en forståelse af  deres styrker, faldgruber og blinde vinkler i forhold til deres relationer, kommunikation og samarbejde med andre.

 

TEAMPROFILER
Belbins Teamrolle Profil

Belbins Teamrolle Profil er den mest veldokumenterede profil til at vise, hvilke roller der er i forhold til, hvad der ideelt bør være i en velfungerende gruppe.  Belbins teamroller fokuserer på, hvordan den enkelte får en vigtig rolle i forhold til teamets samlede løsning af opgaver.

Teamprofiler er en fremragende metode til at afklare en gruppes eller et teams ’sundhedstilstand’ og dermed til at rådgive og facilitere gruppen eller teamet på dets vej til at blive en effektivt og produktivt team. 

Der kan indhentes meget tid, mange penge og masser af energi, når samarbejdet fungerer optimalt i organisationens teams. Samarbejdet bestemmes af de mennesker og dermed af deres roller, der indgår i hvert team.  Teamrollerne er et værktøj, der kan anvendes i flere sammenhænge som fx:

  • Rekruttere nye teammedlemmer/medarbejdere.
  • Udvikle et dårligt fungerende team
  • Konflikthåndtering i et team

Den omfattende forskning bag viser, at følgende 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet: 

Tænkeroller:
Handleroller:
Sociale roller:
Team Performance Survey

Dette er den absolut bedste spørgeundersøgelse til at vise en gruppe eller et teams sundhedstilstand på de syv parametre i Drexler/Sibbets Team Performance Profil.

Teamet, dets leder og evt. konsulenten har dermed det perfekte grundlag til at arbejde målrettet med de rigtige indsatser på de rigtige tidspunkter for at skabe et high performance team.

Spørgeundersøgelsen er typisk en komponent i en større teamudviklingsproces, der også gerne involverer anvendelse af personprofiler og/eller Belbins Teamrolle profil.

“I en gruppe er det balancen, der er afgørende. Det, der er brug for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden. På den måde kan menneskers svage sider stives af, og de stærke udnyttes fuldt ud”.

Styrk teamet - få lavet en person- eller teamprofil

Kontakt os og hør mere om, hvordan I opnår det optimale udbytte.