Skip to content

KONFLIKTMÆGLING MED MEDIATION

KONFLIKTHÅNDTERING

Løs konflikterne intelligent

Negative, langvarige og indædte konflikter koster direkte på bundlinjen, og de løser sig sjældent af sig selv. Med konfliktmægling vha. mediation lærer parterne at samarbejde om at finde en konstruktiv fælles løsning med fokus på fremtiden.

Konflikter opstår i alle samarbejdssituationer. Mellem medarbejdere. Mellem ledere og medarbejdere. Mellem chefer. I ledergrupper, teams og bestyrelser. Mellem leverandør og kunde.

Mange uoverensstemmelser løses heldigvis på en ukompliceret måde, og folk kommer videre.

Men konflikterne på en arbejdsplads kan også blive så fastlåste, at det går voldsomt ud over arbejdsindsatsen og trivslen. Effektiviteten og produktivitet falder, og sygemeldinger er ikke usædvanlige. Sammenlignet med omkostningerne ved en langvarig konflikt er der mange penge at spare på at inddrage en konfliktmægler eller mediator.

“10% of conflicts are due to difference in opinion. 90% are due to wrong tone of voice”

Erfaring

Vi har været involveret i konfliktmægling/mediation i de sidste tolv år i virksomheder som SAS, Ørsted (tidligere DONG Energy), KMD, Det Kongelige Teater, Sydfyns Elforsyning, m.fl.

Vil du vide mere om konfliktmediation på arbejdspladsen?

Kontakt os for at få en dialog om jeres konkrete behov. Vi svarer dig så hurtigt som muligt.

SÅDAN FOREGÅR DET

Hvordan foregår en mediation?

Mediationen indledes kun, når begge eller alle parter deltager frivilligt i konfliktmæglingen. Ved flere parter, kan der være behov for at være to mediatorer der arbejder sammen. I hovedreglen møder konfliktmægleren de involverede parter med mindst mulig forhåndsviden for at sikre den nødvendige upartiskhed, neutralitet og ligeværdighed.

Hvor lang tid varer en mediation?

Typisk en halv dag eller to halve dage over en kortere periode. Konfliktmæglingen kan også tage længere tid, afhængig af situation og omfang.

UDBYTTE

Værdiskabelsen ved mediation

Når I vælger en uddannet og erfaren mediator får I medarbejdere, ledere eller grupper, der faktisk kan fungere sammen igen og berige hinanden og deres omgivelser i stedet for det modsatte.

I får ligeledes en model at arbejde med i andre konflikter, og kan på den måde demonstrere for resten af organisationen, at I tager mennesker alvorligt, og I gerne vil lære at blive bedre til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.

"Dialogue is the most effective way of resolving conflict"

Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama
Konfliktdesign

Sammen med jer kan vi også udarbejde et decideret konfliktdesign, som gør det let for alle i organisationen at vide, hvad de gør i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at igangsætte en mediation. På den måde er I med til at vise, at mediation er en legitim måde at løse konflikterne på.

Skriv til os - eller ring på 2040 2052

…og få den gode stemning tilbage på arbejdspladsen

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.