Skip to content

BØGER & UDGIVELSER

ACUMENS UDGIVELSER

Inspiration og læring

Fagbøger inden for vore arbejdsfelter har altid været en meget stor og helt nødvendig kilde til vores egen inspiration og læring, og alle der har besøgt os ved, hvor mange bøger vi har købt og samlet gennem adskillige år.

Men vi har også selv et stærkt behov for at udtrykke de tanker og holdninger, som vi har formidlet for ledere og medarbejdere i erhvervslivet og for lærere og pædagoger i skoleverdenen i mange år.

Forfatterskabet begyndte allerede i slutningen af 1970’erne og fortsætter i dag, primært i vores andet regi, MILIFE, der er Skandinaviens største forskningsbaserede uddannelseskoncept i personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge. Flere af bøgerne er for længst udgået, men mange andre af vores udgivelser kan købes hos Future Factor eller hos MILIFE.

”Uden bøger samler sindet støv.”

Den strategiske kontekst sætter rammen

Ledelse foregår altid i en særlig organisatorisk og strategisk kontekst. Når organisationen og konteksten ændrer sig, så forandrer kravene til ledernes stil, adfærd og kompetencer sig også. Dette skal lederudviklingen tage højde for. Vi faciliterer og coacher lederne, så de kan arbejde med og udfordre evt. strukturelle begrænsninger for god ledelse.

Om Den lærende organisation

Med Peter Senges udgivelse The Fifth Discipline, der udkom i begyndelsen af 1990’erne, opstod filosofien og konceptet om den lærende organisation, og vi var de første, der udgav en bog af samme navn herhjemme. Den Lærende Organisation blev flagskibet i en mindre serie med andre bøger, der understøttede konceptet og bidrog stærkt til at ændre al tilgang til ledelses- og organisationsudvikling i adskillige år fremover.

Introduktion til Mennesker i Balance, Team Performance, Motivation og Empowerment og mange flere

Introduktion til-serien blev lanceret i 2002. Vi har tit kaldt dem Pixi-bøger for voksne, idet de er korte, letlæselige og i en høj kvalitet. Flere af bøgerne er endvidere oversat til engelsk. Bøgerne understøtter og giver konkrete metoder og redskaber til at implementere den lærende organisation, som vi også havde skrevet om i midt-halvfemserne (vist lidt længere nede her på siden).

Serien omfatter disse 12 bøger:

Om vise ord og intellektuelle popcorn

De tre bøger 

  • Visdomsord
  • Mental Jogging og Intellektuelle Popcorn 
  • Evighedskalenderen 

udgav vi i 1997-1999. Alle tre bøger egner sig som coffee table-bøger.

Vi har altid selv holdt meget af citater, og Visdomsord indeholder flere tusinde smukke, sjove, tankevækkende og indsigtsfulde citater. Den er oplagt at hente inspiration fra til taler, foredrag, personlige hilsner osv.

Mental Jogging og Intellektuelle Popcorn indeholder flere hundrede kreativitetsøvelser (og løsninger til mange af dem). Den er fremragende til familiequizzer og spil i hjemmet, til at lade op til en session i kreativitet og innovation og som energizers på et kursus osv.

Evighedskalenderen er en smuk bog med dejlige illustrationer af maleren Inge Lindegaard. Vi skrev og designede bogen i tidsånden bestemt af, at vi stod på tærsklen til et nyt årtusinde. Evighedskalenderen kan bruges som gæstebog, til at huske alle vennerne og familiens fødselsdage og ikke mindst til at notere de særligt lykkelige begivenheder, du gerne vil huske i al evighed.

MiLife

MiLife grundlagde vi i 2014, hvor vi på opfordring af udviklingschef Finn Sørensen fra Randers Ungdomsskole påbegyndte udviklingen et helt nyt koncept, der skal hjælpe alle børn og unge med at lære de personlige- og sociale kompetencer og andre lifeskills, der er vigtige for dem i dag og i fremtiden. Et vigtigt mål for os er også at hjælpe udsatte unge samt sikre at alle unge bliver erklæret uddannelsesparate.

Kompetencerne i MiLife er også en del af det 21. århundredes kompetencer, og materialerne er baseret på den nyeste forskning, der med al tydelighed viser, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde. 

Gennem alle årene har vi faktisk altid arbejdet for at styrke børns og unges personlige og sociale kompetencer. Allerede i 1982 udgav Vagn Strandgaard banebrydende undervisningsmaterialer til folkeskolen, kaldet Livsfærdigheder for unge – en meget tidlig forløber til det, MiLife er i dag. 

MILIFE består bl.a. af fire koncepter for børn og unge fra 4. klasse og op til 25 år:

  1. HER ER JEG – for mellemtrinet og unge med særlige behov.

  2. KEND DIG SELV – for udskolingen

  3. DIG OG ANDRE – for udskolingen

  4. DIT ROADMAP Karrierelæring for unge

Siden 2014 har vi således uddannet 1000 lærere, pædagoger og vejledere fra 50 kommuner i at undervise og facilitere MiLife i vidt forskellige sammenhænge.

Livsfærdigheder

De tre bøger 

  • Livsfærdigheder | Kommunikation | Selvtillid
  • Stress – en positiv mulighed
  • Kreativ studieteknik med de tilhørende arbejdsmapper

skrev Vagn Strandgaard sammen med to professorer fra Leeds University i begyndelsen af 1980’erne.

Vagn havde på det tidspunkt været folkeskolelærer i nogle år og kunne se det åbenlyse behov for, at unge mennesker kunne lære nogle vigtige personlige og sociale kompetencer, som han har valgt at tage op igen ca. tredive år efter.

Om skole-hjem-samarbejde

Vagn Strandgaard udgav i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne i samarbejde med forlaget Netværk en række bøger til folkeskolen og til det danske spejderkorps.

Der er en tydelig rød tråd fra temaerne her og i bøgerne om livsfærdigheder frem til vores nuværende arbejde i og med MiLife – fx lege og aktiviteter, inddragelse af forældre og børns personlige udvikling.