Becoming a facilitative leader means changing how you think in order to change the consequences you help create.

– Roger Schwarz, The Skilled Facilitator

BLIV FACILITATOR

Future-Performance

Uddannelsen bygger på IAF’s retningslinjer

Facilitatoruddannelsen er baseret på de internationale standarder for facilitering, og tager således afsæt i The International Association of Facilitators’ (IAF) kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. IAF er verdens største og førende brancheorganisation for professionel facilitering.

CERTIFICERET FACILITATORUDDANNELSE

Lær at facilitere og skabe bæredygtige resultater

Du kender det. En uendelig række af afdelingsmøder, chef- og ledermøder, teammøder, projektmøder, innovations- og strategiseminarer og interne workshops. Måske er du selv mødeleder, men den rolle handler oftest om at sende dagsordener ud, sørge for de efterfølgende referater og bestille kaffe & vand.

Det er kostbare timer, viden og kræfter, der skal bruges optimalt, men som tit spildes og demotiverer i stedet. Men du kan heller ikke komme uden om møderne, så hvad gør du? Der er flere løsninger, og de fleste kan faktisk håndteres gennem professionel facilitering.

Er facilitatorkurset relevant for dig?

Dette kursus er udviklet til ledere, teamledere, projektledere, HR-partnere, strategi- og proceskonsulenter, kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere, specialister, coaches, undervisere og andre nøglemedarbejdere, der vil skabe værdi ved at kunne…

 • planlægge og gennemføre meningsfulde, motiverende og effektive møder af enhver slags.
 • gennemføre målrettede processer i at få grupper til at blive High Performance Teams.
 • gennemføre kreative og produktive workshops o.l., der involverer, engagerer og giver de aftalte resultater
 • igangsætte forandringsprocesser
 • inspirere andre gennem visuelle/grafiske indlæg og præsentationer
 • sikre ledelsens eller kundens commitment til såvel proces som mål og resultater
 • skabe opbakning til nye strategier og handlingsplaner

”TopDanmark er et kæmpe firma, og vi holder oceaner af møder. Det er hovedsageligt vidensdelingsmøder, og vi er meget afhængige af, at alles viden bringes i spil. Men i realiteten er det oftest dem, der råber højest, som bliver hørt.”

Henriette Gudmand Larsen, Projektmedarbejder, TopDanmark
SÅDAN BLIVER DU FACILITATOR

HAR I SPØRGSMÅL?
Ønsker du at vide mere, så ring på telefon 2040 2052 eller skriv til os.

Facilitatoruddannelsens faglige fundament

Facilitatoruddannelsen foregår på et højt fagligt niveau. Vores faglige fundament består af systemisk tænkning og metode, NLP, positiv psykologi, Appreciative Inquiry, den lærende organisation, empowerment, designtænkning, psykodynamisk gruppeforståelse og forskning indenfor procesteori og gruppeadfærd. Relevante forskningsresultater om neuropsykologi og neuropædagogik inddrages, ligesom vi præsenterer dig for den didaktiske læringsmodel og metode 4MAT. Du introduceres for visualiseringsmetoder vha. grafiske templates og grafisk facilitering. Dertil vil du naturligvis blive præsenteret for og træne en lang række forskellige faciliteringsmetoder, teknikker og strategiske værktøjer og skabeloner. Som led i uddannelsen indgår du i en gennemgående studiegruppe og skal som forberedelse til din Assessment og certificering gennemføre et konkret læringsprojekt, der bl.a. indgår i en skriftlig afsluttende opgave.

”Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen. Jeg har tidligere deltaget på 2-3 dages kurser, men er kommet tilbage med en fornemmelse af kun at have krattet i overfladen, og ikke helt vide, hvordan jeg kunne komme videre med det. Nu ved jeg præcist, hvad jeg skal. Jeg er blevet meget mere helstøbt i alle faser, når jeg faciliterer.”

Fabiana Hartkorn Giraldi, Seniorkonsulent, Sikker Trafik
På facilitatoruddannelsen vil du lære, træne og opnå
 • at arbejde med vores procesmodel ’Ni trin i facilitering’ – den mest effektive procesmodel i facilitering
 • indsigt i hvad en facilitator er og gør – herunder stil, rolle og adfærd
 • teoretisk og praktisk forståelse af IAFs kernekompetencer og etiske kodeks i professionel facilitering:
  1. Den samarbejdende klient- eller kunderelation
  2. Skabe og opretholde et engageret miljø
  3. Hjælpe grupper til at nå værdiskabende resultater
  4. Opbygge og vedligeholde faglig viden
  5. Modellere en positiv og professionel facilitator indstilling
 • gruppepsykologisk forståelse
 • metoder til intervention og konflikthåndtering
 • indsigt i lærings- og tænkestile og deres betydning for involvering og resultater
 • interpersonel kommunikation og udviklende feedback
 • en lang række effektive faciliteringsmetoder og teknikker
 • at arbejde med beslutningsprocesser, konsensusdannelse og prioriteringsmatricer
 • at tegne grafiske skabeloner til facilitering
 • praktiske og dynamiske øvelser til strategiprocesser, innovationsprocesser, refleksioner, læring, kreativitet og resultatskabelse.

Dertil vil du skulle læse en del litteratur og indgå i en studiegruppe for at træne og forankre din læring.

KURSUSINDHOLD

KURSUSDAGE OG TIDER 2019

Modul 1
Mandag den 02. sept. 2019 kl. 9-17
Tirsdag den 03. sept. 2019 kl. 9-17
Onsdag den 04. sept. 2019 kl. 9-17

Modul 2
Torsdag den 10. okt. 2019 kl. 9-17
Fredag den 11. okt. 2019 kl. 9-17

Modul 3
Mandag den 18. nov. 2019 kl. 9-17
Tirsdag den 19. nov. 2019 kl. 9-17

Modul 4
Onsdag den 18. dec. 2019 kl. 9-17
Torsdag den 19. dec. 2019 kl. 9-17

KURSUSDAGE OG TIDER 2020

Modul 1
Mandag den 03. feb. 2020 kl. 9-17
Tirsdag den 04. feb. 2020 kl. 9-17
Onsdag den 05. feb. 2020 kl. 9-17

Modul 2
Torsdag den 18. mar. 2020 kl. 9-17
Fredag den 19. mar. 2020 kl. 9-17

Modul 3
Mandag den 27. apr. 2020 kl. 9-17
Tirsdag den 28. apr. 2020 kl. 9-17

Modul 4
Onsdag den 11. jun. 2020 kl. 9-17
Torsdag den 12. jun. 2020 kl. 9-17

Når du er certificeret, kan du

 • Kende forskel på forskellige interventionsformer som facilitering, undervisning, coaching og supervision.
 • Arbejde med De Ni Trin i Faciliteringsprocessen®, som sikrer dig en grundlæggende struktur for enhver faciliteringsopgave.
 • Facilitere involverende, effektive, målrettede og resultatskabende møder, cafémøder og workshops i såvel store som mindre grupper.
 • Anvende 4MAT modellen, som et effektivt planlægningsværktøj for dine faciliteringsopgaver.
 • Designe læringsrum, der skaber optimale rammer for proces, læring og udbytte.
 • Anvende flere forskellige værktøjer som pinboards, flipovers, wall posters, grafiske skabeloner, emotions cards, post-IT m.m.
 • Anvende 100 ikoner fra det grafiske bibliotek.
 • Inddrage energizers og andre aktiviteter til at ændre mentale og følelsesmæssige tilstande i de grupper, du faciliterer.
 • Facilitere grupper gennem de syv trin i Team Performance Modellen.
 • Anvende 20 af de mest anvendte faciliteringsmetoder og har kendskab til 80 andre.
 • Anvende mindst 30 forskellige energizers og har adgang til 100 andre.
 • Skabe de bedste rammer til at bruge ressourcerne, styrkerne og kompetencerne i grupper og arbejde konstruktivt med gruppeprocesser og gruppedynamikker.
 • Demonstrere praktiske færdigheder i lAF’s seks kernekompetencer.
 • Sikre din neutralitet.
 • Arbejde bevidst med egen integritet og selvevaluering i rollen som facilitator.
Overblik over uddannelsens fem moduler

Facilitatoruddannelsen varer 11 dage fordelt på fem moduler over en periode på ca. otte måneder.

 • Introduktion til uddannelsesforløbet, litteratur, materialer og værktøjer.
 • Standarderne for uddannelsen, baseret på International Association of Facilitators’ (IAF) seks kernekompetencer.
 • Introduktion til facilitering: Hvorfor, hvad, hvordan og hvorfor i øvrigt?
 • Præsentation af De Ni Trin i Faciliteringsprocessen® og de tilknyttede metoder og værktøjer.
 • Introduktion til rollen som facilitator – værdier og integritet.
 • Om anvendelsen af energizers i facilitering.
 • Etablering af studiegrupper.
 • Arbejde med Trin 1-3 i De Ni Trin i Faciliteringsprocessen®.
 • Tuckmanns teorier om gruppeudvikling og gruppedynamik og Sibbets & Drexlers syv trin i Team Performance Modellen®.
 • Facilitering i udvikling af grupper og teams.
 • Divergens, konvergens og groan zone i facilitering
 • Interventionsteknikker, konflikthåndtering og konfliktstile.
 • Metoder til konflikthåndtering.
 • Forskellige forsvarsmekanismer i grupper og håndtering af modstand mv.
 • Arbejde med Trin 4-9 i De Ni Trin i Faciliteringsprocessen®.
 • Præsentation af og træning i ”klassiske” og/eller af ”strategiske” faciliteringsmetoder.
 • Introduktion til og træning i grundelementerne i grafisk facilitering og opbygning af eget ”ikon-bibliotek”.
 • Facilitatorens identitet og personlige autencitet.
 • Gruppevis facilitering af udvalgte cases
 • Evaluering og feedback
 • Overrækkelse af certifikater.
Future Performance udbyder en af Danmarks bedste uddannelser som certificeret facilitator

Ring til Vagn Strandgaard på telefon 4040 9604 eller skriv til os, hvis du har spørgsmål til facilitatoruddannelsen.

Undervisningsformen

Uddannelsen er lagt an på en praktisk, involverende og anvendelsesorienteret pædagogik med aktivitet, dynamik, humor og masser af træning. Vi arbejder med forskellige tænke- og læringsstile, og du vil komme igennem en kombination af teoretiske oplæg, dialog, demonstrationer, dynamiske refleksionsprocesser, praktiske øvelser, rollespil, simuleringsprocesser, og feedback. Vi lægger vægt på inddrage dine konkrete eksempler og cases. Vi anvender ofte energizers og lege, som skaber energi og humor.
Dine undervisere og facilitatorer

Gennemgående undervisere og facilitatorer på uddannelsen er Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen. Vi er begge er erfarne facilitatorer og internationalt IAF certificerede facilitatorer. Vi er uddannet facilitatorer siden 2013.

Lotte-og-Vagn-acumen

Undervisningsformen

Uddannelsen er lagt an på en praktisk, involverende og anvendelsesorienteret pædagogik med aktivitet, dynamik, humor og masser af træning. Vi arbejder med forskellige tænke- og læringsstile, og du vil komme igennem en kombination af teoretiske oplæg, dialog, demonstrationer, dynamiske refleksionsprocesser, praktiske øvelser, rollespil, simuleringsprocesser, og feedback. Vi lægger vægt på inddrage dine konkrete eksempler og cases. Vi anvender ofte energizers og lege, som skaber energi og humor.
Dine undervisere og facilitatorer

Gennemgående undervisere og facilitatorer på uddannelsen er Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen. Vi er begge er erfarne facilitatorer og internationalt IAF certificerede facilitatorer. Vi er uddannet facilitatorer siden 2013.

EFTER UDDANNELSEN

Grafisk startkit

Efter gennemført uddannelse modtager du et grafisk startkit med de vigtigste tuscher til at holde dine færdigheder ved lige og Future Performances certifikat, som giver dig de bedste forudsætninger for at kunne søge og gennemføre en certificering som International Facilitator efter IAF’s standarder og krav.

Efter facilitatoruddannelsen vil du med en disciplineret indsats kunne demonstrere de kompetencer og procesfærdigheder, der kræves for at opfylde standarderne for at blive international professionel facilitator. Såfremt du efterfølgende ønsker at gennemgå IAFs Internationale certificerings program, som gennemføres forskellige steder i Europa, vil vi selvfølgelig også vejlede dig i det videre forløb med dette.

PRIS & PRAKTIK

Kursussted

Hotel Lautruppark
Borupvang 2
2750 Ballerup

Din investering

Samlet pris DKK 31.900,- ekskl. moms.

Prisen indbefatter 8 dages dagsundervisning med samtlige materialer samt fuld forplejning.

Deltagelse på Certificeret facilitatoruddannelse fordrer, at der foreligger betaling inden uddannelsesstart.

Bonus på køb i webshoppen Futurefactor.dk

Når du køber en Certificeret Facilitatoruddannelse eller et kursus i grafisk facilitering hos os, får du 10% bonus oveni varer, som du køber i Future Factors webshop indenfor en måned efter kursusforløbet.

De mest almindelige spørgsmål – og svarene på dem:

Der gælder følgende betingelser for aflysning:

 • Aflysning mellem 6 uger og 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 50% af kursusprisen.
 • Aflysning mindre end 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 100% af kursusprisen.

Ja det kan du.

Der gælder følgende (gælder kun kurser og ikke uddannelser):

 • Flytning af deltagelse til næste kursus mere end 3 uger før kursus er gebyrfrit.
 • Flytning af deltagelse til næste kursus koster yderligere 499,- + moms pr. dag, pr. deltager. Det er dog muligt at lade en anden overtage ens plads.

Kurset er på dansk. Dele af undervisningsmaterialerne kan være på engelsk.

Kombiner din uddannelse med et kursus i grafisk facilitering

Hvis du er interesseret i at købe uddannelsen som en del af en samlet pakke sammen med kurset i grafisk facilitering, så skriv til we@acumen.dk for at få en samlet pris.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.