Skip to content

Becoming a facilitative leader means changing how you think in order to change the consequences you help create.

– Roger Schwarz, The Skilled Facilitator

BLIV FACILITATOR

The International Association of Facilitators (IAF) 

Forløbet tager afsæt i The International Association of Facilitators’ (IAF) seks kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. IAF er verdens største og førende brancheorganisation for professionel facilitering. Se IAF’s internationale side og den danske afdeling her. 

Efter forløbet kan du derfor kunne fortsætte med en international facilitering gennem IAF.

CERTIFICERET FACILITATOR UDDANNELSE

Bliv ekspert i at designe og facilitere processer og skabe bæredygtige resultater

Kan du nikke ja til et eller flere af de ovennævnte spørgsmål, er du klar til at lære facilitering som en professionel og faglig kompetence og gøre en kæmpe forskel for dig selv, dine medarbejdere, studerende eller kunder. Som facilitator designer og leder du processer i og for grupper i møder og workshops, små som store.

”Som facilitator hjælper du grupper med at nå mere på mindre tid, ved at føre dem igennem veltilrettelagte processer frem mod deres fælles mål.”

Hvem melder sig til vores Facilitatoruddannelse?

Vores deltagere arbejder som mellemledere, forretningsudviklere, konsulenter, specialister, leancoaches, projektledere, teamledere, vejledere, undervisere, trænere og coaches – indenfor den offentlige eller private sektor eller som selvstændige.

Meld dig til på we@acumen.dk eller ring på telefon 4040 9604.

”TopDanmark er et kæmpe firma, og vi holder oceaner af møder. Det er hovedsageligt vidensdelingsmøder, og vi er meget afhængige af, at alles viden bringes i spil. Men i realiteten er det oftest dem, der råber højest, som bliver hørt.”

Henriette Gudmand Larsen, Projektmedarbejder, TopDanmark
OM UDDANNELSEN

HAR I SPØRGSMÅL?
Ønsker du at vide mere, så ring på telefon 4040 9604 eller skriv til os på we@acumen.dk

Hvad lærer du?

Om Facilitatoruddannelsen

ACUMENs facilitatoruddannelse ligger på et højt fagligt niveau og er et intensivt udviklingsforløb, der stiller krav til din indsats før, under og efter uddannelsen. Således forventer vi, at du indgår i en studiegruppe undervejs, hvor du mødes med andre deltagere for at træne mellem hvert modul.

Vores facilitatoruddannelse er kendt for en høj grad af involvering, engagement, ejerskab og fælles fokus. Udover den faglige læring gennemgår deltagerne også en personlig udvikling i forlængelse af den indsigt, de opnår i den særlige rolle det er at være facilitator.

”Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen. Jeg har tidligere deltaget på 2-3 dages kurser, men er kommet tilbage med en fornemmelse af kun at have krattet i overfladen, og ikke helt vide, hvordan jeg kunne komme videre med det. Nu ved jeg præcist, hvad jeg skal. Jeg er blevet meget mere helstøbt i alle faser, når jeg faciliterer.”

Fabiana Hartkorn Giraldi, Seniorkonsulent, Sikker Trafik
Hvad opnår du?

Dertil vil du skulle læse en del litteratur og indgå i en studiegruppe for at træne og forankre din læring.

KURSUSINDHOLD

Datoer vinter-forår 2022

Modul 1: Den 12.- 14. januar 2022
Modul 2: Den 10.- 11. februar 2022
Modul 3: Den 7.-8. marts 2022
Modul 4: Den 25.-26. april 2022

I alt 9 dage. 

Afholdes på Hotel Lautrup Park, Borupvang 2, 2750 Ballerup.

Datoer efteråret-vinteren 2022

Modul 1: Den 29.-31. august 2022

Modul 2: Den 28.-29. september 2022

Modul 3: Den 26.-27. oktober 2022

Modul 4: Den 7.-8. december 2022

I alt 9 dage. 

Afholdes på Hotel Lautrup Park, Borupvang 2, 2750 Ballerup.  

Indholdet og opbygningen

Uddannelsen gennemføres over otte dage fordelt på fire moduler. Hvert modul har et særligt fokus, og du slutter med en assessment, der gennemføres med din studiegruppe.

På det første modulpræsenteres du for hele forløbet og materialerne. Du får du et grundlæggende fundament for at forstå facilitatorens rolle, identitet og værdier, og hvad facilitering er – og ikke er. Du introduceres til en effektiv procesmodel, du anvender til enhver faciliteringsopgave, stor som lille. Desuden præsenteres du for IAFs seks kernekompetencer og etiske retningslinjer, din studiegruppe etableres og du begynder at definere din mål og succeskriterier for din egen udvikling.

På det andet modul sætter vi fokus på at lære og træne en lang række metoder og processer, som sætter grupper i stand til at idegenerere, prioritere og tage beslutninger så effektivt som muligt. Du introduceres endvidere til og træner i praksis en række metoder til at facilitere innovations- og strategiprocesser. Vi arbejder ligeledes med helt nødvendige kommunikative kompetencer i facilitering som aktiv lytning, effektive spørgsmål og feedback.

Dette modul handler om at udvikle dine færdigheder i at opbygge teams, i at designe og facilitere møder og workshops. Det indebærer bl.a. at kunne udarbejde agendaer der understøtter mål og formål. Det handler om at udvælge de rette metoder og det handler om at kunne håndtere divergenser eller konflikter i grupper, kunne intervenere og bringe gruppen videre. Derfor tester du egne konfliktstile og introduceres til forskellige interventionsniveauer.

Facilitering handler om at lette og hjælpe mennesker og grupper med at nå deres mål og opnå de ønskede resultater. Derfor skal du på dette modul præsentere din egen læring dels gennem en skriftlig opgave og dels gennem en assessment, hvor du i samarbejde med din studiegruppe faciliterer en given proces. Alle vil få omfattende feedback fra tre certificerede assessorer som dels bygger på IAFs kernekompetencer og dels på den konkrete proces i praksis.

Uddannelsescertifikat

Efter gennemført uddannelse med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsescertifikat, og du har opnået de bedste forudsætninger for at kunne søge og gennemføre en certificering som international facilitator efter IAFs standarder og krav.

ACUMEN udbyder en af Danmarks bedste uddannelser som certificeret facilitator

Ring til Vagn Strandgaard på telefon 4040 9604 eller skriv til os, hvis du har spørgsmål til facilitatoruddannelsen.

Facilitatorer

Vagn Strandgaard og/eller Lotte Møller Sørensen, ACUMEN Vi udvikler løbende vores facilitatoruddannelse, som har været i gang siden 2013. Vi er optaget af læring og af at udvikle mennesker og deres potentialer, og vi arbejder begge som proceskonsulenter, facilitatorer, forfattere & konceptudviklere. Du kan læse mere om Lotte og Vagn og vores forskellige baggrunde her.
Lotte-og-Vagn-acumen

Facilitatorer

Vagn Strandgaard og/eller Lotte Møller Sørensen, ACUMEN Vi udvikler løbende vores facilitatoruddannelse, som har været i gang siden 2013. Vi er optaget af læring og af at udvikle mennesker og deres potentialer, og vi arbejder begge som proceskonsulenter, facilitatorer, forfattere & konceptudviklere. Du kan læse mere om Lotte og Vagn og vores forskellige baggrunde her.
EFTER UDDANNELSEN

Grafisk startkit

Efter gennemført uddannelse modtager du et grafisk startkit med de vigtigste tuscher til at holde dine færdigheder ved lige og Future Performances certifikat, som giver dig de bedste forudsætninger for at kunne søge og gennemføre en certificering som International Facilitator efter IAF’s standarder og krav.

Efter facilitatoruddannelsen vil du med en disciplineret indsats kunne demonstrere de kompetencer og procesfærdigheder, der kræves for at opfylde standarderne for at blive international professionel facilitator. Såfremt du efterfølgende ønsker at gennemgå IAFs Internationale certificerings program, som gennemføres forskellige steder i Europa, vil vi selvfølgelig også vejlede dig i det videre forløb med dette.

PRIS & PRAKTIK

Kursussted

Lautruppark Hotel

Ballerup

Datoer efterår-vinter 2021-2022

Modul 1: Den 6.-8. oktober 2020

Modul 2: Den 8.- 9. november 2021

Modul 3: Den 16.-17. december 2021

Modul 4: Den 13.-14. januar  2022

I alt 9 dage. 

Mødetider

Mødetid kl. 08.30-17.00 alle dage.

Kursuspris

Kr. 29.500,- ekskl. moms (Kr. 36. 875 inkl. moms) 

Prisen inkluderer alle materialer og fuld forplejning uden overnatninger. 

Bonus på køb i webshoppen Futurefactor.dk

Når du køber en Certificeret Facilitatoruddannelse eller et kursus i grafisk facilitering hos os, får du 10% bonus oveni de varer, som du køber i Future Factors webshop indenfor en måned efter kursusforløbet.

De mest almindelige spørgsmål – og svarene på dem:

Der gælder følgende betingelser for aflysning:

  • Aflysning mellem 6 uger og 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 50% af kursusprisen.
  • Aflysning mindre end 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 100% af kursusprisen.

Ja det kan du.

Der gælder følgende (gælder kun kurser og ikke uddannelser):

  • Flytning af deltagelse til næste kursus mere end 3 uger før kursus er gebyrfrit.
  • Flytning af deltagelse til næste kursus koster yderligere 499,- + moms pr. dag, pr. deltager. Det er dog muligt at lade en anden overtage ens plads.

Kurset er på dansk. Dele af undervisningsmaterialerne kan være på engelsk.

Kombiner din uddannelse med et kursus i grafisk facilitering

Hvis du er interesseret i at købe uddannelsen som en del af en samlet pakke sammen med kurset i grafisk facilitering, så skriv til we@acumen.dk for at få en samlet pris.

Future Performance er flyttet sammen med ACUMEN.dk

Acumen er en spændende og erfaren konsulentvirksomhed,
der udbyder lederudvikling, talent- og organisationsudvikling, konfliktmægling og nu også uddannelser og kurser i facilitering og grafisk facilitering.