Skip to content

Becoming a facilitative leader means changing how you think in order to change the consequences you help create.

– Roger Schwarz, The Skilled Facilitator

BLIV FACILITATOR

The International Association of Facilitators (IAF) 

Forløbet tager afsæt i The International Association of Facilitators’ (IAF) seks kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. IAF er verdens største og førende brancheorganisation for professionel facilitering. Se IAF’s internationale side og den danske afdeling her. 

Efter forløbet kan du derfor kunne fortsætte med en international facilitering gennem IAF.

CERTIFICERET FACILITATOR UDDANNELSE

Bliv ekspert i at designe og facilitere processer og skabe bæredygtige resultater

Play Video

Lotte Sørensen, Managing Partner og Facilitator hos Acumen fortæller, hvad rollen som facilitator er, hvad facilitering er, og hvorfor det er et effektivt værktøj til at opnå mål i virksomheden.

Er facilitatoruddannelsen noget for dig?

Kan du nikke ja til et eller flere af de ovennævnte spørgsmål, er du klar til at lære facilitering som en professionel og faglig kompetence og gøre en kæmpe forskel for dig selv, dine medarbejdere, studerende eller kunder. Som facilitator designer og leder du processer i og for grupper i møder og workshops, små som store.

”Som facilitator hjælper du grupper med at nå mere på mindre tid, ved at føre dem igennem veltilrettelagte processer frem mod deres fælles mål.”

Hvem melder sig til vores Facilitatoruddannelse?

Vores deltagere arbejder som mellemledere, forretningsudviklere, konsulenter, specialister, leancoaches, projektledere, teamledere, vejledere, undervisere, trænere og coaches – indenfor den offentlige eller private sektor eller som selvstændige.

Meld dig til på we@acumen.dk eller ring på telefon 4040 9604.

”TopDanmark er et kæmpe firma, og vi holder oceaner af møder. Det er hovedsageligt vidensdelingsmøder, og vi er meget afhængige af, at alles viden bringes i spil. Men i realiteten er det oftest dem, der råber højest, som bliver hørt.”

OM UDDANNELSEN

HAR I SPØRGSMÅL?
Ønsker du at vide mere, så ring på telefon 4040 9604 eller skriv til os på we@acumen.dk

Få succes med dine møder og workshops

Om Facilitatoruddannelsen

ACUMENs facilitatoruddannelse ligger på et højt fagligt niveau og er et intensivt udviklingsforløb, der stiller krav til din indsats før, under og efter uddannelsen. Således forventer vi, at du indgår i en studiegruppe undervejs, hvor du mødes med andre deltagere for at træne mellem hvert modul.

Vores facilitatoruddannelse er kendt for en høj grad af involvering, engagement, ejerskab og fælles fokus. Udover den faglige læring gennemgår deltagerne også en personlig udvikling i forlængelse af den indsigt, de opnår i den særlige rolle det er at være facilitator.

”Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen. Jeg har tidligere deltaget på 2-3 dages kurser, men er kommet tilbage med en fornemmelse af kun at have krattet i overfladen, og ikke helt vide, hvordan jeg kunne komme videre med det. Nu ved jeg præcist, hvad jeg skal. Jeg er blevet meget mere helstøbt i alle faser, når jeg faciliterer.”

Hvad opnår du?

Dertil vil du skulle læse en del litteratur og indgå i en studiegruppe for at træne og forankre din læring.

KURSUSINDHOLD

Datoer

Følger.

Indholdet og opbygningen

Uddannelsen gennemføres over ni dage fordelt på fire moduler. Hvert modul har et særligt fokus. Som noget nyt indeholder uddannelsen også to online moduler om online facilitering. Du slutter med en assessment, der gennemføres med din studiegruppe.

På det første modul præsenteres du for hele forløbet og materialerne. Du får det grundlæggende fundament for at forstå facilitatorens rolle, identitet og værdier, og hvad facilitering er – og ikke er. Du introduceres til en effektiv procesmodel – De 9 trin i facilitering – som du anvender til enhver faciliteringsopgave, stor som lille. Desuden præsenteres du for IAFs seks kernekompetencer og etiske retningslinjer, din studiegruppe etableres og du begynder at definere din mål og succeskriterier for din egen udvikling.

På det andet modul sætter vi fokus på at lære og træne en lang række metoder og processer, som sætter grupper i stand til at idegenerere, prioritere og tage beslutninger så effektivt som muligt. Du introduceres endvidere til og træner i praksis en række metoder til at facilitere innovations- og strategiprocesser. Vi arbejder ligeledes med helt nødvendige kommunikative kompetencer i facilitering som aktiv lytning, effektive spørgsmål og feedback.

Du præsenteres for, hvordan du transformerer face-to-face praksis til online facilitering – også i hybride møder og workshops.

Dette modul handler om at udvikle dine færdigheder i at opbygge teams, i at designe og facilitere møder og workshops. Det indebærer bl.a. at kunne udarbejde agendaer der understøtter mål og formål. Det handler om at udvælge de rette metoder og det handler om at kunne håndtere divergenser eller konflikter i grupper, kunne intervenere og bringe gruppen videre. Derfor tester du egne konfliktstile og introduceres til forskellige interventionsniveauer.

Du præsenteres for og afprøver forskellige digitale metoder og software, du kan anvende til at skabe engagement og inkluderende online møder og workshops. 


Facilitering handler om at lette og hjælpe mennesker og grupper med at nå deres mål og opnå de ønskede resultater. Derfor skal du på dette modul præsentere din egen læring dels gennem en skriftlig opgave og dels gennem en assessment, hvor du i samarbejde med din studiegruppe faciliterer en given proces. Alle vil få omfattende feedback fra tre certificerede assessorer som dels bygger på IAFs kernekompetencer og dels på den konkrete proces i praksis.

Uddannelsescertifikat

Efter gennemført uddannelse med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsescertifikat, og du har opnået de bedste forudsætninger for at kunne søge og gennemføre en certificering som international facilitator efter IAFs standarder og krav.

Certificeret facilitering facilitatorer på Acumens facilitatoruddannelse
FIRE CASES

Se og hør, hvad nogle af deltagerne tager med sig fra vores facilitatoruddannelse:

  • Karina Marie Søgaard, DTU
  • Karsten Krüger, DTU
  • Mads Dilling Eltved, UngOdense
  • Maria Røhrsted, Talking Strokes

Hør, hvad tidligere deltagere har fået ud af uddannelsen

Play Video

Karina: “Jeg har fået en STOR værktøjskasse

Karina fortæller om sine erfaringer, og hvordan hun kan overføre det, hun har lært og kan anvende i sit eget arbejde som leder i DTU.

Play Video

“Der er andre spilleregler inden for facilitering end projektledelse – og dem har jeg nu styr på”

Karsten Krüger fortæller om det, han har lært gennem sin deltagelse på facilitatoruddannelsen, og hvordan han kan anvende det i sit arbejde med at samle penge ind til forskning på DTU.

Play Video

“Facilitering kan hjælpe til at involvere unge mere”

Mads fortæller hvad han har fået mest ud af, og hvordan han kan overføre, det han har lært til sit arbejde i UngOdense.

Play Video

Maria: “Jeg har fået masser af inspiration og teknikker til at afholde workshops”

Maria Rohrsted er selvstændig proceskonsulent og fortæller her, hvordan hun kan bruge det hun har lært til at facilitere forskellige processer.

ACUMEN udbyder en af Danmarks bedste facilitatoruddannelser.

Ring til Vagn Strandgaard på telefon 4040 9604 eller skriv til os, hvis du har spørgsmål til facilitatoruddannelsen.

Facilitatorer

Vagn Strandgaard, Lotte Møller Sørensen, ACUMEN og Hanne Houbak, About Learning

Vi udvikler løbende vores facilitatoruddannelse, som har været i gang siden 2013. Vi er optaget af læring og af at udvikle mennesker og deres potentialer, og vi arbejder begge som proceskonsulenter, facilitatorer, forfattere & konceptudviklere. Du kan læse mere om Lotte og Vagn samt Hanne.

Lotte-og-Vagn-acumen

Facilitatorer

Vagn Strandgaard og/eller Lotte Møller Sørensen, ACUMEN Vi udvikler løbende vores facilitatoruddannelse, som har været i gang siden 2013. Vi er optaget af læring og af at udvikle mennesker og deres potentialer, og vi arbejder begge som proceskonsulenter, facilitatorer, forfattere & konceptudviklere. Du kan læse mere om Lotte og Vagn og vores forskellige baggrunde her.
PRIS & PRAKTIK

Datoer

 Datoer følger.

Mødetider

Mødetid kl. 08.30 – 16.00

Kursussted

I Københavnsområdet

Kursuspris

Kr. 31.500,- ekskl. moms (Kr. 39.375 inkl. moms) 

Prisen inkluderer alle materialer og fuld forplejning uden overnatninger. 

FAQ

Der gælder følgende betingelser for aflysning:

  • Aflysning mellem 6 uger og 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 50% af kursusprisen.
  • Aflysning mindre end 3 uger før kursusafholdelse – kunden betaler 100% af kursusprisen.

Ja det kan du.

Der gælder følgende (gælder kun kurser og ikke uddannelser):

  • Flytning af deltagelse til næste kursus mere end 3 uger før kursus er gebyrfrit.
  • Flytning af deltagelse til næste kursus koster yderligere  kr. 700 + moms pr. dag, pr. deltager. Det er dog muligt at lade en anden overtage ens plads.

Kurset er på dansk. Dele af undervisningsmaterialerne kan være på engelsk.