Skip to content
Semler

CASE:

Chili deltog på Acumens certificerede facilitatoruddannelse, og vi spurgte hende, hvordan facilitering hjælper hende og organisationen, og hvad facilitatoruddannelsen har betydet for hende fagligt og personligt.

Chili-Staunsager

”Facilitering hjælper mine kursister til at omsætte læringen til deres egen hverdag.”

Hvorfor valgte du at tage facilitatoruddannelsen?

“Jeg valgte at tage Acumens Facilitatoruddannelse, fordi jeg havde brug for at lære flere strenge at spille på rent kommunikativt, dvs. kunne styre informationer og processer på en anderledes måde.

Min største udfordring, når jeg underviste, var at være til stede. Jeg havde den overbevisning, at jeg skulle have alle svarene. Men det er jo ikke rigtigt. Derfor skulle jeg være bedre til at spille bolden ud til kursisterne og facilitere resultaterne af deres opgavepræsentationer i stedet for, at jeg skulle fortælle det hele.”

Hvordan kan du bruge det du har lært i din hverdag?

“De kursister, jeg har, er ikke teoretisk velfunderede, men det er helt afgørende, at de i højere grad reflekterer over de teoretiske emner, vi arbejder med og omsætter det til egen forretning. Det kan jeg opnå igennem facilitering, hvor de involveres i emnerne på en anderledes måde og dermed bliver ansvarlige for deres egen læring. Det er dem selv, der skal omsætte læringen til deres hverdag, og resultatet er en langt højere grad øget motivation.”

Hvad synes du har været den største udfordring?

“Den største udfordring for både mig selv og de øvrige deltagere på uddannelsen er at være neutral, objektiv og anerkendende i faciliteringsprocessen. Det kræver, at man tør være til stede i rummet, tør følge processen og spejle det, der sker i processen her og nu. Og det er samtidig det, som gør, at jeg er til stede og kan give meget mere til mine kursisterne end bare at formidle indhold.”

Hvilket udbytte har du fået af facilitatoruddannelsen?

“Det er rigtigt godt for mig at bruge facilitering. Jeg henter selv energi i det, og jeg har fået større fokus på, hvordan min egen kommunikation virker. På uddannelsen har jeg desuden fundet ud af, hvordan jeg selv i højere grad kan være med til at styre kursisternes opmærksomhed og energien i rummet, så alle motiveres og lærer.

At lære at visualisere gennem grafisk facilitering har ligeledes været en øjenåbner for mig. Det er gået op for mig, hvor meget det betyder både for mig selv og andre i en formidlingssituation for at forstå og igangsætte refleksioner og forståelse og for at fastholde modeller og læring.”

Hvad har du været særlig glad for?

“Jeg kan bruge de redskaber, jeg har fået på uddannelsen i mange andre sammenhænge. Her vil jeg nævne De Ni Trin i Faciliteringsprocessen® og oplæggene omkring kommunikation, som har givet mig nye perspektiver, når jeg bruger kommunikationsmodellerne på Skandinavisk Motors interne uddannelser. Nu skal jeg bare ud og øve mig i at integrere facilitering i min adfærd, når jeg vælger at være i facilitatorrollen.”

Tag en certificeret facilitatoruddannelse