Skip to content
Raadet-for-sikker-trafik

CASE:

Fabiana har deltoget på Acumens certificerede facilitatoruddannelse, og vi spurgte hende, hvordan facilitering hjælper hende og organisationen, og hvad facilitatoruddannelsen har betydet for hende fagligt og personligt.

Fabiana-og-Sikker-Trafik

”Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen. Jeg har tidligere deltaget på 2-3 dages kurser, men er kommet tilbage med en fornemmelse af kun at have krattet i overfladen, og ikke helt vide, hvordan jeg kunne komme videre med det. Nu ved jeg præcist, hvad jeg skal. Jeg er blevet meget mere helstøbt i alle faser, når jeg faciliterer.”

Hvorfor valgte du at tage facilitatoruddannelsen?

“Jeg valgte at tage Acumens uddannelse i facilitering, fordi jeg havde brug for at få flere værktøjer og blive bedre til at facilitere større arrangementer og større møder. Det var vigtigt for mig at opnå større fleksibilitet og flere valg i min tilrettelæggelse af processerne. Jeg faciliterede allerede mange workshops og møder i det daglige, inden jeg startede på uddannelsen, men jeg betragtede det mere som almindelig god mødeledelse, og at jeg ’kørte’ nogle workshops.

Kompetencerne i facilitering bruger vi hele tiden. Vi er et kommunikationshus og har hele tiden brug for at facilitere kommunikationen mellem mange forskellige interessenter. Jeg faciliterer mange processer for at nå helt konkrete resultater. Men i løbet af uddannelsen blev det tydeligt for mig, hvad facilitering reelt er, og hvad det kræver for at få succes med facilitering. Tidligere var jeg ikke klar over, hvor vigtig hele processen fra start til slut er.”

Har dit syn på facilitering af møder ændret sig?

“Ja, i begyndelsen havde jeg hovedsageligt fokus på at lære nogle flere værktøjer. Undervejs skiftede mit fokus til forberedelsesfasen, og det er også den, jeg har mest fokus på i dag. Det har meget stor gavn, ligesom jeg også ser på fasen efter en workshop eller en konference med andre øjne. At sørge for, at referatet kommer ud og opfølgningen finder sted, er meget vigtigere, end jeg tidligere var bevidst om.”

Hvad har du fået ud af at tage facilitatoruddannelsen?

“En ting er den helt personlige udvikling. Det er en luksus at have to dage om måneden, hvor man arbejder med sig selv og skærper synet på sig selv og andre. Dernæst at uddannelsen er meget praktisk – det taler rigtigt godt til den, jeg er.

Gennem forløbet brugte jeg meget tid på at træne og på at reflektere over, hvordan det virker. Det var især givende at se, hvordan andre dygtige mennesker bruger metoderne. Efterfølgende har jeg fået konkret feedback fra kolleger og kunder, der fortæller mig, at jeg er blevet endnu skarpere på metoder, har fået større overblik og er blevet sikrere i rollen og processen.”

Hvad har været det bedste på uddannelsen?

“Vagns engagement og måde at facilitere uddannelsen gør det levende og væsentlig for hver af os, og der er god tid til at gå i dybden. Det kan nogle gange være på bekostning af noget andet på agendaen, men det var godt for mig. Samtidig fik vi afprøvet og set, hvad der virkede/ikke virkede. Vi forberedte os inden hvert modul på udvalgte metoder, for det er så vigtigt at øve sig og få feedback ligesom det er meget lærerigt at opleve de andre på holdet facilitere.”

Tag en certificeret facilitatoruddannelse