Skip to content
Det blå gymnasium

CASE:

Trine deltog på et af Acumens kurser i grafisk facilitering, og i den forbindelse spurgte vi hende, hvad facilitering betyder i hendes arbejde med unge.

Trine-Bek-Gold

”Jeg får mere ud af min ”undervisning”, fordi facilitering understøtter både det auditive og det visuelle. Og så er det en fælles proces, hvilket gør den mere involverende for deltagerne.”

Hvad betyder det at kunne facilitere unge i stedet for at undervise?

“Det betyder rigtig meget, fordi faciliteringen indbyder meget mere til involvering i egen læring, i modsætning til traditionel undervisning, som primært er envejskommunikation. Vi er midt i et paradigmeskifte, fra undervisning til læring, og her er det facilitering, der virker. Facilitering inddrager deltagerne, deres forventninger og behov.”

Hvad betyder facilitering i læringsprocessen

“Jamen, det ændrer hele dynamikken ved, at alle skal være aktive i processen. Når man faciliterer en proces, sørger man for, at alle er medvirkende og aktive, hvilket betyder, at det færdige produkt er noget, de alle kan føle ejerskab for.”

Hvordan oplever du de unges udvikling med facilitering frem for undervisning?

Jeg oplever, at de bliver mere engagerede, fordi de er aktive i selve læreprocessen fremfor ”bare” at skulle tage imod viden og beskeder hele tiden. De skal også være med til at give noget, for at der kommer noget ud af det i sidste ende.

Hvad er udfordrende for dig ved at facilitere fremfor at undervise?

Jeg skal turde at give lidt slip. I undervisning har jeg en lektionsplan, der er planlagt ned til sidste minut. Med facilitering har jeg også et mål, men idet jeg udfordrer nogen i en proces og involverer dem, kommer der flere ideer og forslag, og en plan bliver pludselig udvidet.

Tag en grafisk facilitatoruddannelse