Skip to content

Facilitatorens 7 HV-spørgsmål

Et rigtig godt forberedelsesværktøj til dine faciliteringsopgaver er IAF’s første kernekompetence: “Skabe en samarbejdende kunderelation”.

Vi har opsummeret, hvordan du kan arbejde med netop denne kompetence i en kort og komprimeret version med 7 HV-spørgsmål, som alle facilitatorer kan og bør arbejde med, når de går i gang med en ny faciliteringsopgave.

Såvel erfarne som nye facilitatorer vil kunne finde stor hjælp i forberedelsen ved at gennemgå nedenstående spørgsmål:

1. Hvorfor?

Hvorfor holdes dette møde eller denne workshop

2. Hvad?

Hvad er emnerne, der skal faciliteres?

Hvad er kundens (reelle) udfordringer og forventninger?

Hvad er formålene?

Hvad er målene/leverancen?

3. Hvem?

Hvem er med? Hvem er ikke med – (og hvorfor/hvorfor ikke)?

4. Hvordan?

Hvordan skal du designe processen, så den skaber den nødvendige fremdrift?

5. Hvilke?

Hvilke aktiviteter og metoder skal med i processen?

Hvilke roller skal deltagerne have undervejs?

6. Hvor?

Hvor skal mødet eller workshoppen foregå og/eller på hvilken virtuel platform?

7. Hvornår?

Hvornår mødes gruppen? Datoen og tidsrammen.          

Hvornår skal kunden have dit oplæg?

Hvornår skal deltagerne have informationer?

Hvornår skal du levere dokumentationer og følge op?