Skip to content

IAF Conferences og CPF certification 2019

Man kan godt føle sig lidt alene i verden, hvis man arbejder professionelt med facilitering, uanset om man fx er intern teamleder eller ekstern proceskonsulent.

Facilitering er stadig et ukendt begreb for mange, og hvem skal man få inspiration fra, videndele med og udvikle sig til, hvis man huserer på egen hånd?

International Association of Facilitators er branchens faglige ankerpunkt, og hvert år afholder organisationen flere konferencer verden over.

Et stærkt fagligt netværk​

Formålene er at opbygge og vedligeholde et stærkt fagligt netværk af facilitatorer, der kan videndele, inspirere hinanden og udvise en ”kollegial” støtte samt udvikle facilitering og styrke kendskabet dertil.

Konferencer og international certificering 2019​

Konferencerne bygges op af forskellige sessions og workshops som deltagerne kan tilmelde sig samt diverse hovedtalere. Konferencerne er ikke forbeholdt IAF medlemmer, men som medlem får man rabat på tilmeldingsgebyret.

IAF Conferences 2019

IAF EME MILAN CONFERENCE 2019

AGILE AND FACILITATION – Thursday, 2 – 4 May 2019, Milan, Italy

THE 22ND IAF ASIA CONFERENCE 2019

  • September 6-7, 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia.
  • One Day Pre-Conference Workshops – September 4-5, 2019

IAF AFRICA CONFERENCE 2019

October 2019
Conference: 23 evening to 26 October, 2019

CPF Assessment 2019