Skip to content

Hvor der er visuelt udtryk, gør man også indtryk. Man adskiller sig fra andre

”Jeg synes bare, at man skal kaste sig ud i det og droppe PowerPoint! Alt kan jo tegnes!”

udbryder Lisbeth Olesen, som er selvstændig og arbejder som konsulent, primært inden for lederudvikling, og som foredragsholder og coach i TalentfuldeKvinder.

Her fortæller hun om sin motivation for at deltage på vores todages kursus i grundlæggende grafisk facilitering og om hendes erfaringer med brugen af den grafiske facilitering efter kurset:

”Dette kursus i grafisk facilitering har givet mig nogle gode værktøjer til at forenkle mine budskaber. Det er en god trædesten til at lette stemningen og bringe et smil frem, hvilket kan smidiggøre nogle processer. Jeg kan skabe en fælles referenceramme og synliggøre en dialog. Det er meget effektivt inden for alle de områder, jeg arbejder med. Alle illustrationerne til at vise følelser, menneskelige tilstande og stemninger er specielt anvendelige i mit arbejde som erhvervscoach og psykoterapeut. Folk føler sig både set og hørt på en ny måde.

At kurset var så praksisrettet, optimerede læringsprocessen for mig. Der var en fin vekselvirkning mellem introduktion af virkemidler og prøve dem af i praksis umiddelbart efter. Jeg tænker meget mere i billeder og visuelle virkemidler nu.

Jeg vil helt klart og måske især anbefale kurset til andre, der arbejder med visuel kommunikation og fremlægning, fordi visualiseringen gør det nemmere for folk at huske. Og der var bare en rigtig rar stemning på kurset. Det er utrolig stimulerende og inspirerende at stå og tegne sammen med andre mennesker.”

”Hvor der er visuelt udtryk, gør man også indtryk. Man adskiller sig fra andre.”